Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

flowery
8885 d986 390
flowery
7917 d9be 390
Reposted fromretaliate retaliate viakattrina kattrina
flowery
4750 457d 390
Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie

June 21 2015

flowery
5235 7a82 390
flowery

"My z drugiej połowy XX wieku
rozbijający atomy
zdobywcy księżyca 
wstydzimy się 
miękkich gestów
czułych spojrzeń
ciepłych uśmiechów

Kiedy cierpimy 
wykrzywiamy lekceważąco wargi

Kiedy przychodzi miłość
wzruszamy pogardliwie ramionami

Silni cyniczni 
z ironicznie zmrużonymi oczami

Dopiero późną nocą
przy szczelnie zasłoniętych oknach 
gryziemy z bólu ręce 
umieramy z miłości"

Małgorzata Hillar "My z drugiej polowy XX wieku"

Reposted fromarchive archive viahipertrofia hipertrofia
flowery

June 17 2015

flowery
0548 f18b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
flowery
8490 26de 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
flowery
ja jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz 
— Halina Poświatowska

June 15 2015

flowery
9949 948a 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
flowery
9875 7ffc 390
Reposted fromiamstrong iamstrong
flowery
6619 95fe 390
26.
flowery
flowery
7837 78c6 390
Reposted fromolbaria olbaria viadeser deser
flowery
5559 4c36 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viatwice twice
5155 0e77 390
Reposted fromvannagoesbananas vannagoesbananas viaflyleaf flyleaf
flowery
5028 36a1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMerrry98 Merrry98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl